Kategori: Blog

 • Danışmanlık – Yönetim Danışmanlığı Üzerine Düşünceler

  Gelişen teknoloji ve küreselleşmenin geldiği nokta ile bütün dünya ortak bir pazar oldu, aynı zamanda da her lokasyonunda üretim merkezi olma potansiyelini bizlere öğretti.  Bu durumda firmalar için o konuda ürün / hizmet sağlayan her işletmeyi / organizasyonu bir açıdan firmanın rakibi konumuna taşıdı.  Böyle büyük bir rekabet ortamında firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri, karlılıklarını koruyabilmeleri, arttırabilmeleri…

 • Firmalarda Rekabet Etme Gücünün Anahtarları;  Etkililik-Etkinlik- Verimlilik

  Artık bütün işletmeler rekabet edebilme, varlığını sürdürebilme, karlılığını arttırmada kilit faktörlerden birinin verimlilik olduğu konusunda hem fikir. Hemen hemen her ürün ya da hizmeti üreten farklı işletmeler mevcut. Yaşamını sürdürebilen işletmeler kaliteli ve müşteri beklentilerini tam olarak zamanında  sağlamakla birlikte maliyetlerini kontrol edebilip diğer işletmelere göre daha uygun şartlarla mal ve hizmet sağlayanlar oluyor. Bunun…

 • Neden Kurumsal Yönetim?

  Birçok KOBİ ölçekli Firmalarımıza kurumsallaşmanın önemi anlatılıyor, kurumsallaşmaları tavsiye ediliyor.  Ancak bazı kötü uygulama örnekleri nedeni ile olsa gerek  biz hazır değiliz, bize uymaz, ne sağlayabilir ki gibi yaklaşımlarla bu önyargılarla çalışmalar yapılamıyor ve firmalarımız rekabete yenik düşüyor. Öncelikle Kurumsal Yönetim Anlayışı ile ilgili genelde algılanan ancak bazı yanlış önyargıları ortaya koymaya çalışalım sonrada doğru…

 • Danışmanlık Hizmetleri Firmalarımıza Neler Kazandırır?

  Günümüzün rekabet dünyasında varlığını sürdürmek isteyen birçok işletme Danışmanlık Hizmetlerini talep etmektedir. Firmalar / Organizasyonlar için verimlik ve kalite, rekabet edebilmeleri, karlılıklarını arttırabilmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri açısından son derece önemli olmaktadır. Bu da doğru ve sürdürülebilir bir yönetim sisteminin oluşturulabilmesi, iş süreçlerinin doğru analizi ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi, dünyadaki değişimlerin farkında olma, beklentileri zamanında doğru ve…

 • Firmalarımız Nasıl Sürdürülebilir Olur?

  Sürdürülebilirlik…Sonyıllarda sıkça duyduğumuz, karşılaştığımız bir kelime. Birçok anlamda ya da konu ile ilişkili olarak da kullanılıyor.  Döngüsel ekonomi anlatılırken kullanılıyor,  Enerji kullanımı konusunda kullanılıyor, karbon ayak izi ya da su ayak izi ile ilgili olarak kullanılıyor vb. Bunların hepsi doğru olabilir ve bu konularla ilgilidir.  Ancak ben özellikle firmaların karlı ve sürdürülebilir olması, dünyada yaşanan…

 • Sağlıklı Danışmanlık Hizmetlerinde Süreç Nasıl işler?

  Firmaların öncelikle gelişime istekli olmaları ve konusunda yetkin, tecrübeli kişi ya da kurumlarla çalışmaları önemli. Bundan sonra karşılıklı iş birliği ve katılım ile sağlanması sürecin başarısında kritik faktör olmaktadır.   Bu hizmetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için Danışmanlık Hizmetleri sırasında genel çalışma yöntemi şu adımları içermelidir; 1. İhtiyaçların / Talebin Belirlenmesi: Karşılaşılan zorlukları ve hedeflerini…

 • Akredite KOBİ Danışmanlığı Nedir?

  KOBİ Danışmanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu içerisinde tanımlanmış bir meslektir. KOBİ Danışmanı (Seviye 6), ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan,…

 • Yönetim Danışmanlığı Nedir? Firmalara ne sağlar?

  Gelişen teknoloji ve küreselleşmenin geldiği nokta ile bütün dünya ortak bir pazar oldu, aynı zamanda da her lokasyonunda üretim merkezi olma potansiyelini bizlere öğretti.  Bu durumda firmalar için o konuda ürün / hizmet sağlayan her işletmeyi / organizasyonu bir açıdan firmanın rakibi konumuna taşıdı.  Böyle büyük bir rekabet ortamında firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri, karlılıklarını koruyabilmeleri, arttırabilmeleri…

 • Sürdürülebilir Yönetim Sistemleri

   Küreselleşen dünyada rekabet her sektörde kendini yoğun bir şekilde göstermektedir. Bu rekabetle baş edebilmek için, Yönetim anlayışlarınında da büyük değişiklikler oluşmuştur. Emir ve talimatlara dayalı merkeziyetçi yönetim ve sadece üretimi, kaliteyi müşteriyi ön plana koyan yönetim anlayışından, görev ve yetkilerin alt ünitelere ve çalışanlara da devredilmesini öngören, Liderlik ve Yöneticiliğin beraber yürütülmesini zorunlu kılan, bütün…