Akredite KOBİ Danışmanlığı Nedir?

Our Blog

KOBİ Danışmanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu içerisinde tanımlanmış bir meslektir. KOBİ Danışmanı (Seviye 6), ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir şeklinde tanımlanmaktadır .

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafındanTÜRKAK ve MYK’dan akredite edilmiş ilk kuruluş olan Sakarya Üniversitesi kontrolünde ilk sınavlar yapılmaya başlanmıştır. Yazılı ve sözlü olarak iki etaptan ve 12 ayrı sınavdan oluşan zor bir sınav sürecinden geçen adaylardan başarılı olanlar akredite olabilmekte ve‘KOBİ Danışmanı –Seviye 6 ’ belgelerini alarak akredite olamaya hak kazanmaktadırlar.

Akredite KOBİ Danışmanları ile , KOBİ‘lerin nitelikli danışmanlardan hizmet almasıhedeflenmektedir. Bir başka ifade ile Akredite KOBİ danışmanlarınınişletmeleredanışmanlık hizmeti vermesi hususunda yeterlilikleri MYK ve Türkak tarafından onaylanmaktadır.

İşletmeler Neden Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Almalıdır; Bütün İşletmelerin özellikle KOBİ lerin her zamanBilimsel ve Sürdürülebilir Yönetim Sistemlerini işletmelerinde kurmaları tek başlarına yada mevcut kadroları ile mümkün olmayabilir. Bu eksikliklerin giderilmesinin en kolay ve ekonomik yolu da bu konularda deneyimli, akredite kişilerden hizmet alınmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir