Yönetim Danışmanlığı Nedir? Firmalara ne sağlar?

Our Blog

Gelişen teknoloji ve küreselleşmenin geldiği nokta ile bütün dünya ortak bir pazar oldu, aynı zamanda da her lokasyonunda üretim merkezi olma potansiyelini bizlere öğretti.  Bu durumda firmalar için o konuda ürün / hizmet sağlayan her işletmeyi / organizasyonu bir açıdan firmanın rakibi konumuna taşıdı.  Böyle büyük bir rekabet ortamında firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri, karlılıklarını koruyabilmeleri, arttırabilmeleri de ancak bu değişimlere ayak uydurabilmek ile mümkün olabilecek. Bunun içinde firmalarımızın verimliliklerini arttırabilmeleri, kaliteli ürün hizmet sunabilmeleri ve bunu da hızlı ve sürdürülebilir yöntemlerle yapabilmeleri mutlak şart olmaktadır.  

Ülkemizde birçok firmaya baktığımızda büyük emeklerle kurululup gelişen firmalarımızın yaptığı işte teknik anlamda ileri düzeylere gelse de, yönetsel konularda ve rekabet edebilme konularında iyileştirmelere ihtiyaçları olduğu görülmektedir. Kendi konusunda teknik anlamda oldukça ilerlemiş birçok firmanın maalesef yönetsel anlamda buna ayak uyduramaması rekabet dünyasının çarklarına yenik düşmesine neden olabilmektedir. Bu noktalarda hızlı ve yeterli şekilde ilerleyebilmenin en kolay yolunun da tecrübeli ve yetkin kişi ya da kurumlardan Yönetim Danışmanlığı Hizmeti almak ve birlikte çalışmak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerinin gelişmiş birçok ülkede etkin bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Ülkemizde de son yıllarda bu konuda firmaların Danışmanlık ile ilgili ihtiyaçları iyice belirginleşmiş ve günümüzün rekabet dünyasında varlığını sürdürmek isteyen birçok işletme Danışmanlık Hizmetlerini talep etmeye başlamıştır. Bu noktada yönetimi ve danışmanlığı tanımlamak faydalı olacaktır; 

Yönetimin tarifi hedeflenen amaçların etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için bir gruba yön vermek, onları koordine etmek şeklinde yapabiliriz. Danışmanlık ise belirli alanlarda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli bir zaman zarfında hizmet verdikleri işletmelere, kişilere belirlenmiş iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işidir şeklinde tanımlayabiliriz. 

Yönetim Danışmanlığı da, bir firmanın, işletmenin ya da organizasyonun süreçlerini, stratejilerini ve operasyonlarını geliştirmek için uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sağlayan bir alandır. Firmaların / organizasyonların karşılaştıkları sorunları analiz etmelerine ve çözüme kavuşturmalarına, organizasyonun performansını artırmalarına, diğer yöneticilerin ve organizasyonların deneyimlerinden ders almalarına ve yeni iş fırsatlarını kullanmalarınadestek olan firmaya bu çalışmalarında hız kazandıran, işlerini kolaylaştıran ve yeni yaklaşımlar sağlayabilen bir hizmet olarak kabul edilmektedir.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir