Neden Kurumsal Yönetim?

Our Blog

Birçok KOBİ ölçekli Firmalarımıza kurumsallaşmanın önemi anlatılıyor, kurumsallaşmaları tavsiye ediliyor.  Ancak bazı kötü uygulama örnekleri nedeni ile olsa gerek  biz hazır değiliz, bize uymaz, ne sağlayabilir ki gibi yaklaşımlarla bu önyargılarla çalışmalar yapılamıyor ve firmalarımız rekabete yenik düşüyor.

Öncelikle Kurumsal Yönetim Anlayışı ile ilgili genelde algılanan ancak bazı yanlış önyargıları ortaya koymaya çalışalım sonrada doğru şekilde Kurumsal Yönetim Anlayışının tanımını yapmaya çalışalım.

 • Kurumsal Yönetim bir firmanın aile dışından atanan profesyonel yöneticilerle yönetilmesi midir; Değildir. Yönetim (Her Kademe için) Aile bireylerinde de olabilir aile dışından atanan Profesyonel Yöneticilerde de. Burada temel alınacak kıstas her kademe için belirlenmiş yetkinlikteki kişilerin belirlenmiş yetki ve sorumlukta çalışmalarıdır.
 • Kurumsal Yönetim evrakların düzenlenmesi ve evraklarda firma için belirlenmiş LOGO ların kullanımı ve benzeri çalışmalar mıdır;  Bunlar sadece kurumsal kimlik oluşturma ile ilgili çalışmalardır, kurumsallaşma çalışmalarında bir düzen oluşturmada destekleyici unsurlardır diyebiliriz ancak işin aslı bunlar değildir.
 • Kurumsallaşma işlerin hep aynı şekilde yapılması, değiştirilememesi midir; Kurumsallaşma değişimin önünde kesinlikle engel değildir. Her süreçteki iş yapış şekillerinin belirler ancak bunlarda keyfi değişiklikler yapma yerine kontrollü, bilerek değişim ve iyileştirmelere izin veren hatta bunu destekleyen ve isteyen bir yapı sağlar. Böylelikle firmayı, çalışanlarını, müşterilerini korur.

Burada birkaç temel ön yargıdan bahsettikten sonra Kurumsal Yönetimi, bir firmanın, organizasyonun yönetiminde firma hedeflerine uygun yol haritalarının belirlenip bunlara destek verecek organizasyonların oluşturulması, iş yapış prensiplerinin belirlenmesi ve uygulanması böylelikle firmayı, çalışanları, müşterilerini ve diğer paydaşlarını koruyan bir yönetim şeklidir diye tanımlayabiliriz. Doğru Kurumsallaşma ile süreçlerdeki etkililik ve etkinlik arttırılır ve buna bağlı firma değerinin artışı sağlanabilir.

Kurumsal Yönetim firmalarımıza ne kazandırır?

Kurumsallaşmanın firmalara sağlayabileceği farklı faydalar olmaktadır ancak genel bir kaç hususu şöyle sıralayabiliriz;

 1. İş sürekliği sağlamak için, İşleri Standartlaştırır, böylelikle kişilere bağımlılığı azaltır belirlenmiş kalite ve şartlarda çıktı elde etmemiz için gerekli şartları oluşturur.
 • Belirlenmiş ve ölçülebilir şartlarla çalışmaya uygun organizasyon yapıları oluşturulur, böylelikle Verimlilik Artışları sağlanabilir.
 • İşletmenin daha profesyonel bir imaj sergilemesine ve müşterilerine ve diğer paydaşlarına güven vermesine yardımcı olabilir.
 • Belirlenecek Yol haritalarının, Etkili İşler yapma ve bunu da etkin şekilde yapmaya destek olur böylelikle işletmenin büyüme ve genişlemeye hazır olmasını sağlar, daha fazla pazar payı kazandırabilir.
 • Kurumsal firmalar oluşabilecek risklere ve kriz durumlarına karşı hazırlıklı olmak için gerekli hazırlıkların yapılmasına daha kolay imkan verir, böylelikle bu tür durumlarda firmanın bu durumlarla baş edebilmesi çok daha kolay olabilir
 • Yönetim ve Operasyon fonksiyonları doğru ve iyi kaynak yönetimi ve işbirliği ile firmada İnovasyon ve Yenilik çalışmalarının yapılması kolaylaşır. Buda firma da yeniliklerin gelişimine dolayısı ile pazarda güçlenmeye destek sunar.

Kurumsal Yönetim için hangi adımlar izlenebilir?

Yukarıda belirtilen çalışmalarda gözetilmesi gereken temel bazı prensipleri de göz önüne almalı ve çalışmalarda bu temel ilkelere uyularak ilerlenilmelidir;

Doğru ve Firmaya Fayda sağlayacağı öngörülen Kurumsallaşma adımlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

 1. Her zaman objektif bir gözle firmanın çeşitli açılardan (Üretim, Finans, İnsan Kaynakları, Satış gibi) mevcut durumunun analizinin yapılması
 2. Firmanın Vizyonun, Uzun Vadeli Hedeflerinin Belirlenmesi. İşletmenin yöneticileri ve ilgili paydaşları ile birlikte işletmenin uzun vadeli hedeflerini ve değerlerini belirlerler. Buna göre hangi işlerin/ süreçlerin hedefe ulaşmada etkili olacağının tespiti
 3.  İşletmenin, daha iyi organizasyon ve etkinliği için uygun bir yapı oluşturulması.  Bu genellikle departmanların ve iş süreçlerinin tanımlanması ve düzenlenmesini içerir.
 4. Politika ve Prosedürlerin Oluşturulması: İşletme, standart operasyon el politika ve prosedürler geliştirir ve uygular. Bu, iş süreçlerinin daha tutarlı ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.
 5. İnsan Kaynakları Yönetimi: Kurumsallaşma sürecinde, işletme genellikle işe alım, eğitim ve performans değerlendirme gibi insan kaynakları süreçlerini iyileştirir.
 6. Teknoloji ve Altyapı Yatırımları: İşletme, verimliliği artırmak ve süreçleri optimize etmek için uygun teknoloji ve altyapı yatırımları yapar.
 7. Müşteri ve Çalışan Odaklılık: Kurumsallaşma sürecinde, işletme genellikle müşteri memnuniyetini artırmak ve çalışanların katılımını teşvik etmek için çaba sarf eder.
 8. Kalite Kontrol ve Sürekli İyileştirme: İşletme, ürün ve hizmet kalitesini artırmak için kalite kontrol önlemleri alır ve sürekli iyileştirme süreçlerini benimser.

Elbette bu aşamalar genel bir yol haritası olarak görülebilir işletmenin mevcut durumuna göre işletmenin kurumsallaşma süreci işletmeye özel olarak tasarlanabilir. İşletmeler bu konularda yetkin ve akredite kişiler ya da kurumlardan danışmanlık / mentorlük hizmetleri alırlarsa ilerlemeleri çok daha hızlı ve kolay olabilecektir. Ayrıca bu konularda birçok işletme için çeşitli devlet desteklerinin olduğunu hatırlatmak faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir