Danışmanlık – Yönetim Danışmanlığı Üzerine Düşünceler

Our Blog

Gelişen teknoloji ve küreselleşmenin geldiği nokta ile bütün dünya ortak bir pazar oldu, aynı zamanda da her lokasyonunda üretim merkezi olma potansiyelini bizlere öğretti.  Bu durumda firmalar için o konuda ürün / hizmet sağlayan her işletmeyi / organizasyonu bir açıdan firmanın rakibi konumuna taşıdı.  Böyle büyük bir rekabet ortamında firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri, karlılıklarını koruyabilmeleri, arttırabilmeleri de ancak bu değişimlere ayak uydurabilmek ile mümkün olabilecek. Bunun içinde firmalarımızın verimliliklerini arttırabilmeleri, kaliteli ürün hizmet sunabilmeleri ve bunu da hızlı ve sürdürülebilir yöntemlerle yapabilmeleri mutlak şart olmaktadır. 

Ülkemizde birçok firmaya baktığımızda büyük emeklerle kurululup gelişen firmalarımızın yaptığı işte teknik anlamda ileri düzeylere gelse de, yönetsel konularda ve rekabet edebilme konularında iyileştirmelere ihtiyaçları olduğu görülmektedir. Kendi konusunda teknik anlamda oldukça ilerlemiş birçok firmanın maalesef yönetsel anlamda buna ayak uyduramaması rekabet dünyasının çarklarına yenik düşmesine neden olabilmektedir. Bu noktalarda hızlı ve yeterli şekilde ilerleyebilmenin en kolay yolunun da tecrübeli ve yetkin kişi ya da kurumlardan Yönetim Danışmanlığı Hizmeti almak ve birlikte çalışmak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerinin gelişmiş birçok ülkede etkin bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Ülkemizde de son yıllarda bu konuda firmaların Danışmanlık ile ilgili ihtiyaçları iyice belirginleşmiş ve günümüzün rekabet dünyasında varlığını sürdürmek isteyen birçok işletme Danışmanlık Hizmetlerini talep etmeye başlamıştır.  Bu noktada yönetimi ve danışmanlığı tanımlamak faydalı olacaktır;

Yönetimin tarifi hedeflenen amaçların etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için bir gruba yön vermek, onları koordine etmek şeklinde yapabiliriz. Danışmanlık ise belirli alanlarda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli bir zaman zarfında hizmet verdikleri işletmelere, kişilere belirlenmiş iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işidir şeklinde tanımlayabiliriz.

Yönetim Danışmanlığı da, bir firmanın, işletmenin ya da organizasyonun süreçlerini, stratejilerini ve operasyonlarını geliştirmek için uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sağlayan bir alandır. Firmaların / organizasyonların karşılaştıkları sorunları analiz etmelerine ve çözüme kavuşturmalarına, organizasyonun performansını artırmalarına, diğer yöneticilerin ve organizasyonların deneyimlerinden ders almalarına ve yeni iş fırsatlarını kullanmalarına destek olan firmaya bu çalışmalarında hız kazandıran, işlerini kolaylaştıran ve yeni yaklaşımlar sağlayabilen bir hizmet olarak kabul edilmektedir.  

Danışmanlık Hizmetleri Firmalarımıza neler kazandırır?

Günümüzün rekabet dünyasında varlığını sürdürmek isteyen birçok işletme Danışmanlık Hizmetlerini talep etmektedir. Firmalar / Organizasyonlar için verimlik ve kalite, rekabet edebilmeleri, karlılıklarını arttırabilmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri açısından son derece önemli olmaktadır. Bu da doğru ve sürdürülebilir bir yönetim sisteminin oluşturulabilmesi, iş süreçlerinin doğru analizi ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi, dünyadaki değişimlerin farkında olma, beklentileri zamanında doğru ve tam olarak yerine getirmekle mümkün olacaktır. Doğru şekilde verilen ve alınan danışmanlık hizmetleri bu alanlarda firmalara büyük katkılar sağlamaktadır.

Yönetim danışmanlığı süreci genellikle müşterinin ihtiyaçlarına ve organizasyonun özelliklerine göre esneklik gösterir. Danışmanlık hizmeti almanın gerekliliğinin birkaç nedenini şu şekilde sıralayabiliriz;

  1. İşletme dışından gelen yetkin bir danışman, işletme körlüğü nedeni ile görülemeyen potansiyel iyileştirme noktalarını veya fırsatları tespit edebilir.
  2. Danışmanlar tespit ettikleri bu noktalarla ilgili çözümleri ile süreçleri iyileştirebilir,  hızlandırabilir ve maliyetleri düşürebilirler. Deneyim ve bilgileri ile işlerin daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlayabilirler.
  3. İhtiyaç duyulan kaynaklara veya uzmanlara ulaşma konusunda yardımcı olabilirler.
  4. Tespit edilen /edilecek risklerle ilgili çalışmalar yaparak bu riskleri azaltmada ve verilerle karar almada katkı sağlayabilirler.
  5. Danışmanlar, işletmelerin veya bireylerin stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirler.
  6. Danışmanlar, süreçleri hızlandırabilir ve maliyetleri düşürebilir, çünkü belirli bir uzmanlık alanında deneyimlidirler ve işlerin daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlayabilirler.
  7. Çalışmalar sırasında çalışma metodları ve bilgi aktarımları sadece o çalışma sürecinde değil daha sonraki aşamalarda firma çalışmaları için destekleyici bir yol oluşturabilir.

Sağlıklı Danışmanlık Hizmetlerinde Süreç Nasıl işler?

Firmaların öncelikle gelişime istekli olmaları ve konusunda yetkin, tecrübeli kişi ya da kurumlarla çalışmaları önemli. Bundan sonra karşılıklı iş birliği ve katılım ile sağlanması sürecin başarısında kritik faktör olmaktadır.  

Bu hizmetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için Danışmanlık Hizmetleri sırasında genel çalışma yöntemi şu adımları içermelidir;

1. İhtiyaçların / Talebin Belirlenmesi: Karşılaşılan zorlukları ve hedeflerini anlamak için detaylı bir ihtiyaç analizi yapılır.

2. Analiz ve Değerlendirme: Organizasyonun mevcut durumunu ve işleyişini değerlendirmek için veri toplama, süreç incelemesi ve performans analizi yapılır.

3. Planlama: Firma ve Danışman birlikte uzun vadeli ve buna bağlı kısa/ortan vadeli hedefleri belirler ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirilir.

4. Yol Haritasının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri: Mevcut zorluklara ve fırsatlara dayanarak öneriler ve çözüm yolları sunulur. Bunların uygulanmasında gerekli olacak iç-dış kaynaklar planlanır.

5. Uygulama ve Takip: Önerilen stratejilerin ve çözümlerin uygulanması için rehberlik edilir ve sürecin ilerlemesi düzenli olarak izlenir.

6. Sonuçların Değerlendirilmesi: Uygulamanın etkinliği ve başarısı sürekli olarak izlenir ve değerlendirilir. İhtiyaç halinde düzeltmeler yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir