Sürdürülebilir Yönetim Sistemleri

Our Blog

 Küreselleşen dünyada rekabet her sektörde kendini yoğun bir şekilde göstermektedir. Bu rekabetle baş edebilmek için, Yönetim anlayışlarınında da büyük değişiklikler oluşmuştur. Emir ve talimatlara dayalı merkeziyetçi yönetim ve sadece üretimi, kaliteyi müşteriyi ön plana koyan yönetim anlayışından, görev ve yetkilerin alt ünitelere ve çalışanlara da devredilmesini öngören, Liderlik ve Yöneticiliğin beraber yürütülmesini zorunlu kılan, bütün paydaşların çıkarını gözeten, çevreye ve topluma duyarlı bir anlayışa geçiş zorunlu olmuştur. Artık Firmalar /Kurumlar varlıklarını sürdürebilmek için Müşteri Odaklılık, Tüm Çalışanların Tam ve Gönüllü Katılımı, Sürekli Gelişme ve İyileştirme, Örgüt Kültürü, İnsan Odaklı Yaklaşım ve Çevreye Duyarlı Olma gibi konuları da gündemlerinden düşürmeden ilerlemek zorundadır. Bu yeni yaklaşımların uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması da uygulanabilir, firma/kurum kültürüne uygun ancak evrensel değerlere aykırı olmayan sistemlerin oluşturulması ve uygulanması ile mümkün olabilmektedir.

Çağdaş rekabetçi bir örgütün şu temel özelliklere sahip olması gerekmektedir;

 Yönetim sorumluluğunun bilincinde olmalıdır.

 Örgüt Müşteri Odaklı,Çevre Odaklı,İnsan Odaklı Olmalıdır.

 Yönetimde her kademeden katılımı sağlayabilmelidir.

 Çalışanların motivasyonları yüksek olmalıdır.

 Hedef birliği sağlanmış olmalıdır.

 Çalışanlar işlerinde yetkin olmalı ve yeterli bilgi donanımına sahip olmalıdır.

 Planlı ve programlı ancak dinamik bir yönetim anlayışı olmalıdır.

Bu da bütün süreçlerde sistemli ve bütünsel bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir